Ex-Situ Archeologie B.V.

Ex-Situ Archeologie is een samenwerkingsverband van zelfstandige archeologen en specialisten met als doel om op projectbasis archeologisch onderzoek uit te voeren.  Daarnaast bieden wij ondersteuning, op basis van inhuur of detachering, aan archeologische bedrijven, gemeentes of overheidsinstellingen bij archeologische projecten. Verder is Ex-Situ Archeologie een platform voor archeologische bedrijven, gemeentes en zelfstandige archeologen zonder opgravingsvergunning om d.m.v. een samenwerkingsverband opgravingen uit te voeren.  

Zie ook: facebook: Ex-situ-Archeologie